klinika dentare

Ortodoncia Dentare

Ortodoncia Dentare  është një specialitet i stomatologjisë që merret me diagnostikimin, parandalimin dhe korrigjimin e dhëmbëve dhe nofullave të keqpozicionuara, dhe modelet e gabuara të pickimit. Mund të përqendrohet gjithashtu në modifikimin e rritjes së fytyrës, të njohur si ortopedi dentofaciale.