klinika dentare

Welcome to our Blog

klinike dentare sherbimet

Implantologji Dentare

 

Implantologji Dentare është një degë e stomatologjisë që gjen përdorim të gjerë tek pacientët me humbje të pjesshme ose të plotë të elementeve dentare duke ndihmuar qe pacientët të kenë proteza fikse, si për nga ana funksionale, ashtu edhe nga ana estetike.